Международно изложение „Българска Строителна седмица“ 7 – 10 март 2018

Дата на провеждане: 7-10.03.2018
Периодичност: Ежегодно
Поредност: 18-о издание
Място на провеждане: Интер Експо Център – София
Профил на изложбата: Строителна техника, машини, инструменти, изолации, строителни материали, дограми, врати, прозорци, санитарно оборудване, енергийно ефективно, екологично и функционално строителство
Целева група: Специалисти и крайни клиенти
Организатори: Интер Експо Център
Партньори: Градът Медиа Груп, Сдружение Български врати и прозорци, Български съвет за устойчиво развитие, Камара на архитектите в България, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Planetfair – Германия, Ivo Duerr International – Австрия, WellDone – Гърция, Meridiyen – Турция

БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА се утвърди като едно от най-представителните изложения за отрасъла. Предлага се възможност както на известни, така и на нови фирми от строителния бранш, да покажат актуалните си продукти и решения. Участието на фирми производители или вносители на строителни материали, машини, техника и технологии, дограма и врати, химически продукти, топло- и хидроизолации спомага за тяхното бъдещо развитие и утвърждаването им на българския и европейския пазар.

Изложбата е своеобразен “барометър” за тенденциите в строителството!
Заздравяване на търговските отношения с настоящи партньори и срещи с потенциални нови клиенти

НАШИТЕ ИЗЛОЖИТЕЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ ПРЕЗ 2017
• Над 2100 квадратни метра площ;
• Над 200 компании от България, Германия, Италия, Чехия, Полша, Румъния, Турция, Гърция и Молдова.
• Над 8500 посетители специалисти, главно архитекти, проектанти, инвеститори и строителни предприемачи;
• Над 45% ръст на участващите фирми и заетите изложбени площи, спрямо 2016
• БСС 2018 ще се проведе паралелно с 25-ото издание на Секюрити експо (изложение за сигурност, съвременни комуникации и технологии).