Реклама в списание Интериор, Дизайн Магазин

Списание Интериор, Дизайн Магазин

РЕКЛАМНА ТАРИФА

Първа корица лого 390 лв
Втора корица 2500 лв.
Втора корица и първа страница /фолио/ 2700 лв
Трета корица 3500 лв
Четвърта корица 4000 лв
Вътрешна страница
цяла страница 1200 лв
1/2 страница 700 лв
1/3 страница (вертикална) 480 лв
1/4 страница 400 лв
2/3 страница (вертикална) 960 лв
1/6 страница 270 лв
PR материал една страница 1000 лв
ВЛАГАНЕ на рекламни материали
(в целия тираж, с опаковане)
0,12 лв./бр
Лепене на рекламни вложки
(в целия тираж, с опаковане)
* при влагане в част от тиража се прави допълнителна калкулация
0,14 лв./бр
Цените са без ДДС.

Технически изисквания:

  • лого – векторен Corel Draw, Illustrator; EPS – Corel Draw, Photoshop
  • TIFF файлове – CMYK, 300 dpi ; EPS ; Photoshop
  • ВСИЧКИ ТЕКСТОВЕ ДА СА ОБЪРНАТИ В КРИВИ
  • Снимки: TIFF файлове – CMYK, 300 dpi; JPEG – CMYK, 300 dpi
  • Разпространение в цялата страна чрез частни
  • разпространителски мрежи, РП и абонамент,
  • формат: необрязан 216/291 мм, 210/285 мм