СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ 2020

Изложение Светът на мебелите ще се отложи като новите дати за провеждане са 24-27.06.2020 г.

Във връзка с Решение на Министерски съвет от извънредно заседание на 08.03.2020 г., както и със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването с цел допълнителни противоепидемични мерки относно заболяването COVID-19, Ви уведомяваме, че всички изложения и съпътстващи събития, организирани от Интер Експо Център в рамките на един месец, считано от 9.03.2020, се пренасочват към следващи подходящи дати.

Променя се и датата на провеждане на Conceptual Talks съпътстващо професионално събитие към изложение Светът на мебелите.

Всички регистрации за посещение, направени до момента остават валидни за новите дати на провеждане на изложението и съпътстващото събитие.

За допълнителна информация следете официалната интернет страница на изложение Светът на мебелите – furnitureexpo.bg и в каналите на изложението в социалните мрежи.