Концепцията NEXT OFFICE на KINNARPS

„Инвестирането в атрактивен дизайн и вариацията от стилове и всякакви допълнителни опции и настройки на средата имат множество предимства. Служителите се чувстват добре, подсилвате своя бранд и компания и ставате по-конкурентен и привлекателен работодател.”

Peter Knecht
Next Office International Concept Manager

Бизнес философията „BETTER AT WORK” на шведската фирма KINNARPS, световен производител номер едно на интериорни решения за работната среда, предлага концепцията Next Office като решение за работното място на бъдещето.

Динамичните пространства позволяват по-ефективнo използване на офиса. Функциите са адаптирани към нуждите на потребителя – това обобщава концепцията на Next Office™ the Activity Based Working от Kinnarps.

Днешните служители са все по-независими и мобилни благодарение на развитието на технологиите. Те могат да работят отвсякъде, да изпращат имейли или да подготвят презентация.

Съдейки по тази тенденция човек би си помислил, че дните на традиционния офис вече са преброени. Но в действителност офиси винаги са съществували и ще продължат да съществуват. Модерното работно място вече не е персонализирано и се насочва към по-социална, споделена среда.

Изследвания докават, че реалната комуникация на живо води до много по-ефективно общуване в сравнение с електронната връзка. Така се стимулира в много по-голяма степен творческото мислене, подобрява се процесът на решаване на проблеми и общото взаимодеиствие и сътрудничество сред колегите.

С Next Office Concept ™ работните пространства на бъдещето са динамични и вдъхновяващи и ще се използват по-ефективно. Предлагат се функции според нуждите на служителите. В резултат се оптимизира площта на офиса и се насърчава творческото мислене. Според Next Office Concept™ в разпределението на офиса няма пространства, които да са само с една определена функция. Интериорните решения обединяват най-добрите предимства на офис средата с уюта на дома. Така се стимулира сътрудничеството и работата в екип, като в същото време има условия за индивидуална работа. По време на работа в модерния офис четири поколения служители могат да намерят своето най-удобно място в офиса в зависимост от нуждите, навиците или личните предпочитания.

Концепция за модерен офис на KINNARPS