Полезните конвектори

Сава Иванов
Консултант
Магазини BERG

Електрическото отопление остава най-разумната алтернатива за отопление, както като първоначална инвестиция, така и като експлоатация във времето. То има няколко неоспорими предимства пред останалите видове отопление:

– електроенергията има 100% ефективност, поради това че изцяло се преобразува в топлинна енергия;
– позволява прецизно регулиране на температура;
– дава възможност за самостоятелно регулиране на
температурата в отделните помещения;
– най-безопасно, най-надеждно и екологично чисто;
– лесно и бързо за инсталиране.

Стенните отоплителни конвекторни са най-доброто средство за отопление на електричество. Оборудвани са с нискотемпературен нагревател, с прецизен термостат, температурен сензор и градусна скала за стайна температура. Те увеличават топлинния ефект с около 30% в сравнение с обикновените радиатори, благодарение на абсолютно различния начин на топлоотдаване.

Аеродинамичната конструкция и удължения нискотемпературеннагревател създават интензивен въздушен поток и постигат несравнима ефективност с минимален разход на електроенергия. Нискотемпературният нагревателен елемент е най-важното технологично постижение при модерните и качествени конвектори.

Специално удълженият нагревател е с голяма контактна повърхност и площ на топлоотдаване, което предизвиква интензивна конвекция (циркулация), осигурява бърз ефект и равномерна температура в цялото помещение. Меката топлина, която той излъчва е несравнима с тази от обикновен нагревател, тъй като ниската температура на нагревателя предпазва въздуха от изсушаване и свежда до минимум прахоизгарянето.

Вграденият прецизен електронен термостат с температурен сензор и градусна скала по Целзий поддържа желаната температура с точност ±0.3оС. Това дава възможност за самостоятелно регулиране на температурата във всяко отделно помещение, според функционалните изискавания. Дигиталният термостат позволява седмично програмиране по дни и часове, така че в различни периоди от денонощието температурата автоматично да се променя, в зависимост от това дали помещението се използва или не. Това осигурява до 25% икономия на електроенергия. Висококачеествените конвектори са предпочитани за отопление на хотели, поради възможността да се отопляват само отделни стаи и бързия топлинен ефект. ADAX не заема място и не изисква подсилена електро- инсталация и трифазно захранване.

Магазини BERG предлага радиатор ADAX